flag1 flag2 fb
יפוי כח מתמשך

אז מה זה ייפוי כח מתמשך?

לעיתים, משתנה מצבו של אדם לרעה, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית או מוגבלות שכלית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם, באופן שאין עוד באפשרותו לקבל החלטות בעניין עתידו, חייו ומצבו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה כאמור.

הדרך לעשות זאת, הינה על ידי מינוי מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

למה צריך את זה?

חשבו לרגע... כמה מצבים יכולים לקרות לאדם, בכל גיל ולאו דווקא בגיל זקנה, העלולים לקרות כהרף עין, ללא הכנה מוקדמת ובמפתיע, כמו למשל תאונת דרכים או תאונת עבודה, שלאחריהם נותר אדם במצב של חוסר יכולת לתפקד וחוסר יכולת לקבל החלטות מהותיות לגבי חייו ומצבו?

חשבו על זה.... אדם כזה או אדם, שמחמת גילו ומצבו הרפואי איבד את היכולת לשלוט על חייו ועל החלטותיו, עלול למצוא עצמו נתון לחסדי החלטות ופעולות של אפוטרופוס/ממונה כזה או אחר מטעם קרוביו או מטעם בימ"ש, שלא נבחר על ידו, שאינו מוכר לו ושהחלטותיו שונות בתכלית מאלו שהיה מקבל ואינן תואמות את הלך מחשבתו ובחירותיו...

אז בשביל זה עושים צוואה, לא?

לא!! צוואה נכנסת לתוקף רק עם פטירתו של אדם.

ייפוי כוח מתמשך נועד לתת מענה למקרים של חוסר יכולת לשלוט על חייו ועל החלטותיו של אדם, במהלך חייו. צוואה אינה נותנת ואינה יכולה לתת מענה לכך, בשום אופן.

אז מה עושים?

על מנת למנוע את המצב האמור ולאפשר לאדם לבחור מראש מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן, נוצר יפוי הכוח המתמשך, המאפשר למשל לאדם לקבוע מראש ובאופן מחייב, מי ובאיזה אופן ידאגו לרווחתו האישית, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, לנכסיו, לרכושו, לכספו, להתחייבויותיו ואפילו אם רוצים, לחיות המחמד שלו.

 

למשל: היכן יגור? כיצד וע"י מי יטופל? באיזה אופן ינוהל רכושו? האם יהיה מותר למכור/להשכיר את רכושו? מה יעשה עם כספו? וכו'

 

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.  כחלק בלתי נפרד מהוראות יפוי הכוח המתמשך, ניתן לקבוע הנחיות והוראות מפורשות או כלליות, המותירות למיופה הכוח שיקול דעת – הכל לפי בחירת הממנה - עורך יפוי הכוח המתמשך. 

את מי ממנים למיופה כח?

הבחירה בזהות מיופה הכוח, יכולה להיות על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: מינוי בן או בת זוג, מינוי הורים או ילדים) או בהסתמך על מומחיותו או ניסיונו המקצועי של מיופה הכוח (לדוגמא: מינוי רואה חשבון או עורך דין). ניתן למנות מספר מיופיי כוח לטיפול בנושאים שונים.

אז איך מתקדמים?

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות רק בפני עורך דין שהוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף.

שלב הכניסה לתוקף, הוא השלב בו האדם אינו יכול עוד לקבל ההחלטות הנדרשות ולבצע הפעולות נשוא ייפוי הכוח המתמשך, ועל כן מתעורר הצורך בפעולת מיופה הכוח.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. למשל, על פי החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים דוגמת אשפוז פסיכיאטרי וכיוצב'. אם הממנה לא יתייחס לכך מפורשות בייפוי הכוח המתמשך - ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

החלטתם? רוצים לשמוע עוד?

  • פונים וקובעים פגישת ייעוץ.
  • החלטתם שכן? חושבים היטב, מתייעצים, מחליטים בדיוק מה רוצים לכלול במסגרת יפוי הכח המתמשך ועורך הדין ממשרדנו יערוך עבורכם את ייפוי הכוח המתמשך.
  • חותמים.
  • לאחר מכן, מופקד ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי ולאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת.

יש שאלות? פשוט התקשרו ונשמח לענות...