flag1 flag2 fb
דיני חוזים

חוזה טוב, הנו כזה המשקף נאמנה ובאופן מפורט ומדויק את מלוא כוונתם המשותפת של הצדדים, באופן שלא ישתמע או יתפרש אחרת, תוך מתן תשומת לב מרבית, מענה ועיגון מנגנונים, שיש בהם לתת מענה למגוון האירועים והתרחישים העלולים להתרחש ולהתקיים במהלך חיי החוזה.  עריכת חוזה הנה מומחיות, הטומנת בחובה הבנה משפטית מעמיקה, אוריינטציה עסקית, היכרות עם עסקו של הלקוח, עם כוונתו, מטרתו וצרכיו הפרטניים של הלקוח, והיכרות עם הפסיקה הנוגעת לעניין ועם הלך הרוח הרווח בבתי המשפט בדונו בסכסוכים מדיני החוזים הרלוואנטיים.

למשרדנו ניסיון רב בניהול משאים ומתנים ובעריכת חוזים, החל מהתקשרויות מסוגים שונים, הסכמי מייסדים, הסכמי רכישה, מכירה, הסכמי סוכנויות, הסכמים לאספקת שירותים, מיקור חוץ, הסכמי הפצה, שיווק וסוכנות, שכירות, קומבינציה, הסכמים הנוגעים לתמ"א 38, הסכמי מייסדים, הסכמי עבודה, שותפויות, מיזוגים, הסכמי ממון וכיוצב'.

משרדנו מתמחה בעריכת חוזים שעניינם במשק האנרגיה והדלק ובטיפול בהתקשרויות הנוגעות לתחנות תדלוק, סוכנויות דלק וחברות העוסקות בתחום.

משרדנו מטפל ביזום עסקאות ועריכת הסכמים בתחום ההי-טק בארץ ובחו"ל, תוך התמחות בייצוג וליווי חברות ויזמים, לרבות חברות הזנק, ובכלל זה, בעריכת הסכמי מייסדים, תכניות להענקת אופציות והסכמי אופציה, הסכמי השקעה, הסכמי EULA וכיוצב'.