flag1 flag2 fb
דיני איכות הסביבה

תחום איכות הסביבה הנו תחום מורכב, מתחדש ודינמי, הכולל מספר רב של חוקים, תקנות, תקנים והוראות, לרבות כאלו הנוגעים לזיהום אויר, זיהום קרקע, זיהום מים, חומרים מסוכנים, מפגעי רעש וריח, פסולת, קרינה מייננת ובלתי מייננת, שפכים, תכנון ובניה, אקלים, אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיה סביבתית ועוד.

מחלקת איכות הסביבה נועדה לספק לקהל לקוחותינו את השירותים שלהלן:

1.  יעוץ משפטי שוטף בתחומי איכות הסביבה:

1.1 יעוץ שוטף בדיני איכות הסביבה, בדגש על מומחיות והבנה מעמיקה ברגולציה, תקינה ומגוון ההשלכות על מכלול היקף פעילותו של הלקוח, בין היתר, בענייני תחולה ויישום הוראות הדין ודרישות המשרד לאיכות הסביבה ויתר הגורמים הפועלים בעניין.

1.2 מתן חוות דעת וסקירות משפטיות, הן לפני הכניסה לפעילות עסקית והן במהלכה, לרבות חוות דעת בשאלות המתעוררות עקב פניית גורמי אכיפה ורגולציה.

2. ליווי עסקאות ומייזמים בתחום איכות הסביבה או בעלי השלכות סביבתיות:

ייעוץ משפטי וליווי משפטי בכל שלבי הייזום, בדיקות ההתכנות, התכנון וההקמה של פרויקטים בעלי השלכות מתחום איכות הסביבה, לרבות פרויקטים בתחום המיון, פסולת, מחזור, מים, שפכים, הטמנה, תחנות תדלוק, אחסנה, אנרגיה מתחדשת וכיוצב'.

3. ייצוג בהליכים מנהליים, גישורים, הליכים פליליים ועיצומים כספיים:

3.1 יצוג וליווי משפטי בהליכי שימוע:

ייצוג וליווי הלקוח בהליכי שימוע מול המשרד להגנת הסביבה, החל משלב ההתרעה והזימון לשימוע, הכנה לשימוע ובדיון השימוע עצמו.   

בחינת חומר הראיות, גיבוש אסטרטגיה משפטית וטיפול בצווים זמניים וקבועים, ככל שהושתו, לרבות צווי סגירה, פינוי, ניקוי וכיוצב'.

3.2 יצוג וליווי משפטי בהליכי גישור:

הליכי גישור סביבתי, כבדומה לכל הליך גישור, הנו הליך במסגרתו נעשה ניסיון להביא את הצדדים להסכמות, וזאת מבלי להידרש להכרעת ביהמ"ש, באופן שיש בו כדי לאפשר את המשך פעילות הלקוח, במינימום פגיעה ולטווח ארוך. ההליך נותן, לא פעם, אפשרות להביא לפתרון מצב משפטי ועובדתי מסובך, אשר לולא הליך הגישור, היה מביא את הצדדים להתדיינות ארוכה, יקרה ואף מיותרת.

למשרדנו ניסיון בייצוג בהליכי גישור סביבתי, כמו גם היכרות מעמיקה עם מומחים וחברות טכנולוגיות בתחום הגנת הסביבה, שיחד עם היכרותנו המעמיקה בדיני איכות הסביבה, מאפשרים בחינה נקודתית של כל מקרה לגופו, הערכה ואיתור פתרונות לצמצום פגיעה אפשרית ולסילוק המחלוקות שעל הפרק.

3.3 יצוג וליווי משפטי בהליכי חקירה ובכתבי אישום:

ייצוג וליווי חשודים בעבירות של איכות הסביבה, לרבות בכל הליך משפטי הנדרש אגב/עקב חקירה, בחינת התשתית העובדתית והראיות, גיבוש אסטרטגיה משפטית ועוד.

ייצוג נאשמים אשר הוגש כנגדם כתב אישום בעבירות של איכות הסביבה, לרבות ע"י המשרד להגנת הסביבה, רשויות וכיוצב', בכל הערכאות, לרבות טיפול בהכנת הלקוח והעדים לדיון, טיפול וייעוץ בכל שנוגע לצירוף מומחים נדרשים ובקבלת חוות דעת מקצועיות, גיבוש וניהול התיק, חקירות עדי המאשימה וכיוצב'.

3.4 יצוג וליווי משפטי – הטלת עיצומים כספיים:

עיצום כספי הינו, למעשה, "קנס" המוטל בגין מעשה העומד בניגוד לדבר חקיקה, כסנקציה כספית משמעותית שתכליתה יצירת הרתעה. בניגוד להליכים פליליים רגילים הטלת העיצום אינה כרוכה בהבאת העניין לפתחו של בית המשפט. הקנס מוטל בהליך מנהלי על ידי הרשות עצמה, ולצד הסנקציה הכספית המזהם/הגורם המזיק אינו מתויג כמי שהורשע בהליך פלילי.

טרם הטלת העיצום נשלחת לאדם, או לחברה, שהרשות מתכוונת להטיל עיצום בעניינם, הודעה על כוונה כאמור על מנת לתת הזדמנות לשכנע כי אין מקום לעשות כן, ובכל מקרה, כל אדם או חברה עליהם הוטל עיצום, רשאים לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים ולבקש לבטל את העיצום שהוטל עליהם.
מכאן קמה החשיבות לקבלת ייצוג וליווי משפטי, מרגע ההודעה על כוונה להטיל עיצום כספי ועד להטלתו, לרבות בכל הליך מנהלי נדרש לביטולו/הפחתתו.

3.5 טיפול וייצוג בתובענות ייצוגיות:

התובענות היצוגיות הנו כלי צרכני, המאפשר לאדם לייצג קבוצה של נפגעים לצורך תביעת נזק משותף, היכול להגיע לסכומים של מליוני שקלים. תביעה ייצוגית שמתקבלת, עשויה להוביל לפיצוי הנפגעים בגין המטרדים והנזקים שנגרמו להם למשל, ע"י מפעל, או עסק מזהם. כלי זה, מהווה סכנה מהותית לכל עסק שעיסוקו בעניינים שהנם בעלי השלכה סביבתית ועלול לחשוף אותו לתביעות בעלות השלכה הרסנית, לעיתים עוד טרם ההכרעה בהן.

למשרדנו ידע מעמיק וניסיון בתחום המשפט הסביבתי ובניהול הליכים סביבתיים, לרבות ניסיון בהליכים יצוגיים. אנו מאפשרים ללקוח לקבל ייעוץ וליווי משפטי בכל ההליך הייצוגי, מרגע קבלת הודעה/התרעה מטעם התובע, ייצוג בהליכי הדיון בבקשת התובע להכיר בהליך כהליך ייצוגי, טיפול בהליכים מקדמיים, טיפול בגיבוש אסטרטגיה בליווי מומחים נדרשים, ייצוג בכל שלבי הדיון וכיוצב'.

3.6 טיפול וייצוג בהליכי תביעה אזרחיים ובקובלנות פליליות:

החקיקה הסביבתית ונגזרותיה, מאפשרת לנפגע מעבירות סביבתיות, לאחוז בהליכי תביעה אזרחיים ופליליים נגד המזיק ולחייבו, אגב כך, הן בהפסקת ובסילוק המפגע, והן בפיצוי כספי וכיוצב'.

דרך נוספת להתמודד עם מפגעים סביבתיים, הינה הגשת קובלנה פלילית. קובלנה הינה הליך משפטי, במסגרתו מגיש אזרח כתב אישום פלילי נגד אזרח אחר, חברה, או תאגיד. מצב דברים זה הנו חריג,  אך ישנו מספר מוגבל של עבירות בגינן ניתנה סמכות לאזרח להניע את גלגלי ההליך הפלילי.

מפאת החשיבות  שמצא המחוקק בהתמודדות עם עבירות סביבתיות ישנן לא מעט הוראות חוק סביבתיות המקנות את אותה סמכות ייחודית לאזרח להגיש נגד הגורם המזהם קובלנה פלילית.

אנו מספקים ייצוג וליווי בכל הליך מסוג ההליכים הנ"ל, ככל שננקט נגד לקוחותינו.

3.7 ייעוץ וייצוג נושאי משרה בתאגיד:

עבירות סביבתיות שמטבען נעשות לא פעם על ידי עסקים וחברות עלולות לחייב את בית העסק בפלילים. בהתאם לסעיף 23 לחוק עונשין עבירה המבוצעת על ידי עובד או מנהל בחברה, במסגרת פעילות החברה, תחייב בדרך כלל את החברה בפלילים וניתן יהיה להגיש כתב אישום נגד החברה.

מרבית העבירות הסביבתיות אינן מחייבות כוונה, או אפילו ידיעה, ודי בכך שלא נעשה כל שניתן להימנע מביצוע העבירות על מנת שהחברה תמצא אחראית בפלילים.

למנהלים בתאגיד אחריות מיוחדת - "אחריות נושא משרה". אחריות נושא משרה משמעותה שהמנהל עצמו עשוי להימצא חב בפלילים גם אם לא הייתה לו מעורבות ישירה בעבירה אך הוא עצמו, במשרתו הניהולית, לא פיקח כנדרש ולא עשה כל שניתן למניעת העבירה.

משרדנו מספק ייעוץ, הכוונה וייצוג לנושאי משרה בתאגיד, הן בשלב המניעתי המקדים, והן וככל שקמה עילה לחיוב אישי של נושאי משרה.

4.יעוץ וליווי מקדים ושוטף – תכניות פיקוח ובדיקה לאכיפה פנימית:

התפתחות המשפט הסביבתי על נגזרותיו, מחייבת חשיבה והיערכות מוקדמת, בין היתר, ע"מ להתמודד עם סיכוני החשיפה האזרחית והפלילית הכרוכות בדבר. אחת משיטות הפעולה שצוברת תאוצה בשנים האחרונות, הנה שימוש בתכנית פיקוח ובדיקה לאכיפה פנימית בארגון. בהליך זה, ננקטות פעולות אקטיביות, מיוחדות ויזומות, שיש בהן, מעבר לגילוי ליקויים, הטמעת נהלים וצמצום נזקים, גם תחילתו של מענה למשטר האחריות הרובץ על התאגיד ועל נושאי המשרה שלו.

במסגרת התכנית נעשה שימוש, בין היתר, בכלים שלהלן:

- בחינת הפרויקט או התאגיד הנדון ומיפוי הרגולציה, התקינה והוראות הדין הנוספות החלות עליו.

- הפקת דו"ח בדיקה וקיום הבדיקה בפועל, לפי רכיבי הדו"ח.

- הפקת דו"ח ליקויים, גיבוש שיטת הפעולה הנדרשת לצורך תיקון הליקויים, גיבוש והטמעת נהלים למניעת
  השנות הליקוים ויצירת מתודה ניהולית מתאימה.