flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

צילום עובד במצלמה נסתרת במקום העבודה, ללא הסכמתו או ידיעתו, מהווה עילה להתפטרות שדינה כדין פיטורין.

פרסומים וחדשות >>

צילום עובד במצלמה נסתרת במקום העבודה, ללא הסכמתו או ידיעתו, מהווה עילה להתפטרות שדינה כדין פיטורין.

 התובע – רואה חשבון, הגיש כנגד הנתבע תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ופיצוי בגין נזק לא ממוני – עגמת נפש. התובע טוען, כי הוא התפטר מעבודתו אצל הנתבע לאחר שגילה, כי הנתבע התקין בחדר בו עבד הנתבעת מצלמה נסתרת.

"אין כבר כל ספק בהכרת זכות לפרטיות כחלק מכבוד האדם, אף אם מדובר במקום העבודה.
סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, קובע שורה של מקרים המהווים פגיעה בפרטיות, ולענייננו רלוונטי סעיף קטן 2(3), אשר קובע כדלקמן: " 2.   פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה: (3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;" מתעוררת השאלה מהו "תחום היחיד" כשדנים אנו בנסיבות הנוגעות ליחסי עבודה, בהן אין חולק כי מקום העבודה ככזה הוא קניינו של המעביד...

הזכות לפרטיות היא זכותו של האדם ולא של המקום סביב כל אדם יש מרחב שבתוכו הוא זכאי להיות עם עצמו. מרחב זה נע עם האדם עצמו. מעקב, אף במקום שאינו רק לשימושו של העובד הוא כלי לגיטימי בתנאי שהעובד מודע לכך. צילום סמוי פוגע בפרטיות העובד.
צילום של עובד במשך כל השעות שבהן הוא שוהה במשרדו, מבלי להודיע לו על כך, מהווה "נסיבה שביחסי עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו...

מבחינה אובייקטיבית, של ה"עובד הסביר", צילום של העובד במקום העבודה, ללא הסכמתו או ידיעתו ובנסיבות שתוארו, מהווה נסיבה שבה אין לדרוש מן העובד להמשיך בעבודתו, בהתאם לסעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים...

בנסיבות שבהן ברור כי אין בידי המעביד לשנות את הנסיבות שגרמו להרעה, אין לדרוש מן העובד שהוא "יתרה" במעבידו לסלק את הסיבה להתפטרות. במקרה כמו זה שבפנינו, הנתבע היה יכול להסיר את המצלמה, כפי שהוא אכן עשה, אך לא ניתן היה - ולא היה בידיו – להחזיר את האמון הפגוע של התובע, שלא רק גילה שהוא מצולם במהלך תקופה כה ארוכה, אלא אף גילה כי הנתבע, לגביו הוא ראה את עצמו כיד ימינו ואכן היה עובד מסור ומצטיין, לא טרח לספר לו והוא גילה על כך בשל התקרית שאירעה...

בנסיבות דנן, התובע התפטר בשל נסיבות המצדיקות תשלום של פיצויי פיטורים, על פי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים...

מהראיות עולה, כי הנתבע סבר בתום לב כי הוא היה רשאי להתקין את המצלמה מבלי ליידע את העובדים, כולל התובע. מעבר לכך, עת ידע הנתבע בוודאות כי יש בכך פגיעה בתובע, הוא הסיר מיידית את המצלמה. לכן, עומדת לנתבע הגנה של תום לב, הן בשל אי ידיעה לגבי הפגיעה והן בשל המטרה הנטענת להפעלת המצלמה, שהייתה הגנה על רכושו של המעסיק.
בנסיבות העניין, אין לחייב את הנתבע בפיצוי בגין עגמת נפש..."

 סע (נצ') 30929-12-10 אסכנדר סלמאן - רו"ח נ' איהאב עליימי - רו"ח

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.