flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

פרישה ממשא ומתן בסמוך למועד שנקבע לחתימת ההסכם

פרסומים וחדשות >>

נדחיתה תביעה נגד חברת ג'וס טיים ומנהליה, שיוצגו ע"י עו"ד און תבור.

בין הצדדים התנהל מו"מ להתקשרות בהסכם. לאחר שנקבעה פגישת חתימה, הודיעה חב' ג'וס טיים על חזרתה מהמו"מ ועל ביטול פגישת החתימה.

התובעת טענה, כי מאחר ובין הצדדים התגבשה טיוטה סופית ונקבעה פגישת חתימה, יש לראות את ההסכם כהסכם קיים ויש לאכפו.

בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעים, לפיה ולמרות שהנתבעים ביטלו את פגישת החתימה על הסכם ונמנעו מלהתקשר על פיו, הוכח מתוך התכתבויות הצדדים, מהתנהגותם ומנסיבות המקרה, כי רק חתימת ההסכם היא האקט המגבש את גמירות הדעת בין הצדדים.

לעיון בפסק הדין המלא לחץ כאן

 

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.