flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

מצגים שלא נכללו במפורש בהסכם לא יהוו עילה לביטולו

פרסומים וחדשות >>

ביהמ"ש קיבל את תביעת חב' תנובה וחב' סחלב, שיוצגו ע"י עוה"ד נמרוד תבור ואורן תבור, בתביעתן נגד חב' סונול וקבע, כי משנחתם הסכם שכירות בו נכללו כל תנאי העסקה, התגבשו מלוא זכויות וחובות הצדדים ולא תשמע טענת השוכר (סונול) בדבר זכותו לבטל ההסכם, מאחר ולדבריו, כדאיות העסקה נבעה ממצגי המשכיר (תנובה וסחלב) שבמסגרת המו"מ הטרום חוזי. לפיכך, נקבע כי סונול הפרה ההסכם עת בחרה לבטלו ותביעתה הנגדית נדחיתה אף היא.

לפסק הדין המלא לחץ כאן

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.