flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

כאשר לשון ההסכם ברורה וחד משמעית, חלה ערבותו של ערב גם על תקופת האופציה שבהסכם

פרסומים וחדשות >>

בעריכת הסכם שכירות יש ליתן את הדעת להיקף חבותם של הערבים לחוזה, וזאת באופן ברור וחד משמעי.

ביהמ"ש דחה את טענת ערב להסכם שכירות, לפיה אין ערבותו חלה על תקופת האופציה, וקיבל את טענת בעל הנכס, שיוצג ג"י עו"ד נמרוד תבור, לפיה ומלשון ההסכם ברור כי הערבות חלה על כל תקופת ההסכם, לרבות על תקופת האופציה.

ההסכם שנוסח ע"י משרד נ. תבור, המתמחה בין היתר, בעריכת הסכמי שכירות ומכר מקרקעין, לא הותיר ספק ו/או מקום לפרשנות בקשר עם היקף ערבותו של הערב. משכך נקבע כי הערב חב בכל חובות השוכר גם בתקופת האופציה וכל טענותיו נדחו.

לעיון בפסק הדין המלא לחץ כאן.

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.