flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

דחיית טענה למחיקת תביעה ולחילופין לעיכוב הליכים מחמת תניית שיפוט זר

פרסומים וחדשות >>

ביהמ"ש קיבל את טענת עו"ד און תבור, לפיה ושעה שמדובר בתביעה אישית נגד סוכן/יבואן של מוצר שיוצר מחוץ לישראל, אין למחוק את התביעה או לעכב את ההליכים בה, וזאת מחמת טענה לקיומה של תניית שיפוט זר ייחודי בהסכם עם היצרן הזר. לפיכך, דחה ביהמ"ש את בקשת הנתבעים למחוק התביעה או לעכב הדיון בתיק וקבע, כי הדיון יתנהל ויתקיים בישראל וטענת הנתבעים בדבר תניית השיפוט הזר תידון במסגרתו וכחלק בלתי נפרד מהשאלות שבמחלוקת.

לעיון בהחלטה לחץ כאן

לעיון בהחלטה על דחיית בקשת הערעור שהוגשה על ההחלטה הנ"ל לחץ כאן

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.