flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

בניין מסחר ומשרדים בר"ג

פרסומים וחדשות >>

משרד נ. תבור ייצג בעלים של מגרש בפינת הרחובות שד' ירושלים ובן גוריון ברמת גן, ישראלי ותושב חוץ, בעסקת קומבינציה לבניית  "מגדל גלפר", בניין בן 15 קומות, 52 דירות, קומת משרדים, קומת מסחר ו: 4 מרתפי חניה.

משרדנו טיפל בכל הליכי התכנון וקבלת ההיתרים, מראשיתם ועד סופם, עריכת מכרז הקבלנים, מכירת הדירות בפרויקט וכן ברישום הבית המשותף.

כיום ובמסגרת ייצוג הבעלים בארץ, מטפל משרדנו בהשכרת הדירות ושטחי המסחר שבבניין.

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.