flag1 flag2 fb
עו"ד אמיר ברק - איכות הסביבה

עו"ד אמיר ברק שירת כאיש צוות אויר בטייסת מסוקים.

בשנת 2002 הוסמך כעו"ד והנו בעל תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית.

עו"ד ברק הנו מומחה בדיני איכות הסביבה.

בשנים 2010 – 2017, ייצג עו"ד ברק את המשרד להגנת הסביבה, כתובע מטעמו, ובמסגרת זו טיפל בתיקים רבים נגד חברות מהגדולות במשק, לרבות בתחום הפסולת, זיהום אוויר, מפגעי אבק, תחנות מעבר, זיהום מים, רישוי עסקים וכו'.

עו"ד ברק מייעץ באופן קבוע בתחומי המשפט הסביבתי ורישוי עסקים, לרבות בענייני רגולציה, לרשויות, חברות ויחידים.

במסגרת זו,  מלווה עו"ד ברק את לקוחות המשרד בהליכים מול המשרד להגנת הסביבה ורשויות מקומיות, לרבות הליכים בבית המשפט והליכי שימוע, הליכי רישוי עסקים, הליכים כנגד תאגידי מים וכיוצב'.

בנוסף, ייצג ומייצג עו"ד ברק את פרקליטות המדינה וכן וועדות מחוזיות בתיקי תכנון ובניה וכן, מייצג רשויות עירוניות בתיקי איכות הסביבה.