flag1 flag2 fb
הצהרת נגישות

כללי
משרדנו פועל ומשקיע משאבים בכדי לספק לכל לקוחותינו שירות שוויוני,
מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים בביצוע
התאמות הנגישות הנדרשות, ע"מ שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את
השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.
 
אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש
במידע המוצג באתר משרדנו ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.
אנו שואפים להבטיח שהשירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם
מוגבלויות ופועלים, ככל שאפשר, ע"מ להקל את השימוש באתר עבור אנשים
עם מוגבלויות.
 
הפעלת תפריט הנגישות
ניתן להפעיל את תפריט הנגישות על ידי לחיצה על סמל תפריט הנגישות
שמופיע בפינה של הדף. לאחר הפעלת תפריט הנגישות, יטען תפריט הנגישות
במלואו.
אנו פועלים לשפר את נגישות האתר ואולם, אם וככל ולמרות מאמצנו ייתכן
שתוכן מסוים עדיין לא הותאם במלואו לסטנדרטים המחמירים ביותר של
נגישות, יתכן והסיבה הנה שלא נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים ביותר.
 
דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות
 
אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות משרדנו ואולם, אם את/אתה
נתקל/ת בקשיים עם כל תוכן באתר האינטרנט של משרדנו או זקוק/ה לעזרה
עם חלק כלשהו באתר, אנא צרי/צור איתנו קשר בשעות העבודה ונשמח לסייע
ולטפל בכל תקלה בהקדם.
 
הסדרי נגישות מבנים:
 
במשרדנו קיימות חניות נכים
 
קיים רציף גישה מהחניון אל המעליות, אל לובי הבניין ועד למשרדנו.
 
קיימים שירותי נכים נגישים.
 
קיימים שלטי זיהוי והכוונה.
 
מותרת כניסה למשרדנו לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.