flag1 flag2 fb
תרעד 10 רמת גן

משרדנו ייצג את דיירי הבניין, בעסקת תמ"א 38 (הריסה), במסגרתה נהרס בניין בן 3 קומות ו: 18 דיירים, ובמקומו נבנה בניין בן 9 קומות, 2.5 מרתפי חניה ו: 55 דירות, לרבות דירות גג וגן. מדובר באחד הפרויקטים הגדולים שבוצעו ברמת גן.

בחזרה לרשימת הפרויקטים