flag1 flag2 fb
מגדל גלפר

משרדנו טיפל בכל הליכי יזום, אישור ובניית מגדל מגורים בן 15 קומות, 55 דירות, 1,000 מ"ר מחסנים, 3,000 מ"ר מסחר ו: 4 מרתפי חניה, בצומת הרחובות שד' ירושלים ובן גוריון בר"ג.

בחזרה לרשימת הפרויקטים