flag1 flag2 fb
ביאליק 50 רמת גן

 

בניין שנבנה בשנות השלושים של המאה הקודמת.

הבניין בן 2 קומות וכולל 7 יחידות ומסחר.

בפרויקט בו מטפל משרדנו, עתיד להבנות בניין מודרני, משולב מגורים ומסחרי.

 

בחזרה לרשימת הפרויקטים